Kilka zdjęćPrzedstawimy kilka pierwszych zdjęć naszej parafii na stronie internetowej.