Prezentujemy obecny stan naszego ołtarza głównego...

Ogłoszenia duszpasterskie 19 lipca 2015 roku

1. Niech dobry Bóg wynagradza każdemu darczyńcy za wielkie serce i liczne wyrazy życzliwości oraz troski o naszą wspólnotę…