Prezentujemy obecny stan naszego ołtarza głównego. Pozostaje jeszcze zaprojektowanie i wykonanie nowych mebli - sedilli do prezbiterium oraz ornamentów na ołtarz mszalny i ambonę. 

Ogłoszenia duszpasterskie 19 lipca 2015 roku

1. Kochani Bracia i Siostry! Niewątpliwie przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas. Jednak obok konkretnych i zrozumiałych działań, jako wierzący potrzebujemy wielkiej modlitwy o pomoc i interwencję dobrego Boga. Widzimy wyraźnie jak ograniczone są nasze ludzkie możliwości. Zwróćmy się więc wszyscy w modlitwie różańcowej o powstrzymanie pandemii. Szczególnie liczymy na modlitwę najmłodszych, których aniołowie - jak mówił Pan Jezus, wpatrują się w oblicze Ojca niebieskiego. Maryja często prosiła właśnie dzieci o różaniec, gdy światu zagrażały wielkie niebezpieczeństwa. Módlmy się wspólnie w rodzinach, prośmy indywidualnie, codziennie o 17.30 orędujemy przez różaniec w naszej świątyni parafialnej, aby Bóg dokonał tego, co dla nas ludzi wydaje się niemożliwe. Modlitwa sprawia, że dzieją się cuda – a nam potrzeba cudu…